Haga farm

The production plant was formerly the Almhaga Farm, where Almhaga Vegetables founded. But as Almhaga Green Akers expansion, it soon became crowded on the farm. Then it was decided that it would build a new plant for Almhaga Vegetables.

Vid bygget fokuserades det på att skapa ett bättre och effektivare flöde för produktionen. Resultatet blev en anläggning, slimmad för sitt ändamål.

Haga Gård blev namnet på den nya produktions-anläggningen i Kämpinge. Där köpte Almhaga Grönsaker år 2005 ca 30 000 kvadratmeter tomt. Bygget startades i maj och i augusti samma år stod anläggningen klar och redo för att ta emot samt förädla årets skörd.

Flödet genom byggnaden fungerade som det var planerat. Till följd av detta samt planering av maskinlayout och restproduktsortering reducerade vi interntransporterna radikalt.

Åren på Haga Gård har gått och det har skett utveckling och utbyggnader allteftersom. Vi är nu inne på vårt åttonde år här.

All vår planering för framtiden strävar efter att ge så kostnadseffektiva lösningar som bara är möjligt. I kombination med säker kvalitetsodling gör detta oss till en av de mest kostnadseffektiva på lökmarknaden.

Back to About us »