Certifieringar

Vi tror på kvalité, miljö, trovärdighet och vikten av att ta ett socialt ansvar.

Därför har vi valt att certifiera oss enligt:

SVENSKT SIGILL

Ett kontroll- och ursprungsmärke på mat och blommor.

Svenskt Sigill är den enda märkningen för mat och blommor som garanterar svenskt ursprung på råvara från förstklassiga certifierade odlare och djuruppfödare. Märkningen har hög kännedom (>80%) och gott förtroende hos konsu­menterna.

När en blomma eller ett livsmedel bär märket Svenskt Sigill kommer den från en odlare eller djuruppfödare som är certifierad enligt IP-standardens Sigill-nivå. Certifieringen innebär att de har uppfyllt extra produktionsmervärden inom områdena djuromsorg, minskad miljöpåverkan och livsmedelssäkerhet.

Idag finns Svenskt Sigill-märket på flera livsmedel och prydnadsväxter till exempel tomater, äpplen, frysta grönsaker, färska örter, tulpaner, julstjärnor, griskött, nötkött, kyckling och honung.

IP-standarden och Svenskt Sigill-märket ägs och drivs av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF.

GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P. har sina rötter i EUREPGAP som startade år 1997.

Brittiska återförsäljare som arbetade med detaljhandel i Europa blev medvetna om konsumenternas växande intresse när det gällde produktsäkerhet, miljöpåverkan samt hälsa, säkerhet och arbetsvillkor.

Lösningen blev att harmonisera sina standarder och processer och utveckla ett oberoende certifieringssystem för ”Good Agricultural Practice” – G.A.P.

Detta blev sedermera en standard utbredd över hela världen med syfte att öka livsmedelssäkerhet (HACCP) och miljöhänsyn, samt att för konsumenterna visa odlarnas åtagande och förmåga att producera säker och ren mat.

KRAV

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat.

KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

Den produkt som bär KRAV-märket uppfyller KRAVs regler, det kontrolleras minst en gång varje år.

KRAV är ekologiskt, och mer därtill – det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Att bonden får en sjystare arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

KRAV-märket finns på mat från hela världen – det räcker inte med var maten kommer ifrån, det handlar också om hur den är producerad. På så sätt kan du göra skillnad för djur, miljö och människa i både när och fjärran.

BSCI

BSCI, The Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ för företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan.

Företag samarbetar för att underlätta för medlemmar och leverantörer genom samstämmiga krav och samma förbättringar. Alla leverantörer förbinder sig att följa uppförandekoden.

BSCI är inte en märkning i sig, utan en arbetsstandard företag emellan. Därför kommer du inte att hitta ett plagg i butiken med en ”BSCI-logga”, men om ett företag jobbar med BSCI standard ska det innebära en garanti för etiska arbetsförhållandena för arbetarna.

 

Miljöhänsyn

Man koncentrerar sig på arbetsförhållanden, men uppförandekoden innehåller vissa regler för vatten, luft och kemikalier.

 

Arbetsvillkor

  • Följer ILO:s kärnkonventioner och UN:s Global Compact.
  • Uppförandekoden måste spridas på arbetsplatsen för att informera arbetarna om deras rättigheter.
  • Det finns regler för arbetares säkerhet och hälsa.
  • Minimumlön tillämpas, men inte levnadslön.

Kontroll

Fabrikskontroller genomförs av ackrediterad tredje part (Social Accountability Accreditation Services, SAAS). Avvikelser som framkommer vid en fabrikskontroll ska åtgärdas och följs upp vid en återinspektion. Man söker att ständigt förbättra arbetsförhållandena.

foteviksliggande+jul+sv+450x150

 

 

 

 

traktorer

 

 

 

 

traktor