Nyttig fakta om lök

VISSTE DU ATT:

Lök är nyttigt, har lång hållbarhet och ska förvaras svalt.
Läs mer här »lok_rodlok-tp

GODA RECEPT

Hitta dina goda & nya favoritrecept i vår receptbank!

FÖLJ VÅRT ARBETE PÅ GÅRDEN

Almhaga Grönsaker AB

Almhaga Grönsaker har redan sedan starten år 1965 haft lök i sina odlingar. Detta ger oss över 50 år av erfarenhet om odling av lök.

Vid starten var löken en extremt tidskrävande gröda. Den odlades ungefär som den gör idag, men skörde- arbetet var helt manuellt. Löken lossades från jorden med en maskin och handplockades upp i trälådor som rymde 12-15 kg. Lådorna ställdes i staplar på fältet för att torka innan de kördes in och hälldes förhand i harpan.

Mer om oss »


Säker kvalitetsodling

Från första kontrollen av jorden på våren till upptagningen av lök på hösten ger vi löken och dess förutsättningar för tillväxt 100% av vår uppmärksamhet.

Inget är viktigare än denna fas av arbetet. Ingen sorterings- eller packmaskin kan rädda en dåligt skött och skördad lök och därför är kontrollen av odlingarna det viktigaste arbetet vi gör på hela året.

Cirka 10% av odlingen är sättlök. Resterande odling är frösådd lök som är mer lagringsduglig. Vi vill erbjuda våra kunder vår fina svenska och egenproducerade lök över vintern och så långt in på vårkanten som möjligt. Denna metod, att sätta sättlök, använder vi oss av som komplement för att vi ska komma igång med försäljningen av svenskproducerad lök redan i början av augusti varje år.

Lär mer om vår lök »

Våra certifieringar »

foteviks

Stående+sv+150x200